Педагогічна рада

« Імідж сучасного вчителя.

Науково-методичний супровід розвитку

 професійної компетентності вчителя,

його вплив на якість навчально-виховного процесу »

     Мета: удосконалити навчально – виховний процес та внутрішньо шкільну науково-методичну роботу на інноваційній основі через системне впровадження передового педагогічного досвіду, сприяти підвищенню педагогічної майстерності, творчого потенціалу вчителів; здійснити глибинний перехід у сприйнятті сучасного учителя і його призначення у суспільстві, залучити педагогів до творчої діяльності, показати взаємозв’язок між рівнем майстерності учителя та результативністю навчання учнів; спрямувати досвід особистої діяльності на практичні результати, що зумовлюватимуть розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів; сприяти:

  • створенню необхідних умов для всебічного розвитку школярів, формування в учнів ключових та предметних компетентностей, отримання учнями якісної освіти;
  • забезпеченню досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства та держави;
  • підвищенню ефективності навчання та  вироблення інноваційного стилю діяльності педагогів;
  •  зростанню авторитету вчителя у сільській школі та школи в районі.

Дата проведення__30__жовтня 2014р. 

Форма проведення  «Педрада – естафета»

Дослідницька група «Формування особистості компетентного випускника ХХІ століття» (відп.Н.В. Заставнюк. )

Обмін досвідом «Методичний портфель педагога як інструмент формування самооцінки вчителя». Т.В. Добровольська

Дослідницька група «Формування особистості компетентного випускника ХХІ століття» (відп. О.П. Шляхтич )

Дослідницька група «Сучасний урок – творча майстерня вчителя» (відп. Балинська О.В. , Н.В.Найчук.)

Творча лабораторія “Інноваційна діяльність як імідж сучасного вчителя” Л.А. Веріга

Педагогічна студія “Внутрішні (моральні) фактори, загальнолюдські якості вчителя” А.В. Войцевич

"Ідеальний іміждж сучасного вчителя", "Що шкодить позитивному іміджу"(відп. Касьяненко І.В)

 


 

1 2 3 4 5 6