Педагогічна рада

ПЕДРАДА «Інтеграція медіа в освітній процес : проблеми і перспективи»  Завантажити

ПЕДРАДА "Впровадження освітніх технологій і систем, спрямованих на розвиток особистості учня, його соціалізації"   Завантажити

ПЕДРАДА «УСПІХ ЯК ЖИТТЄВИЙ ПРІОРИТЕТ ОСОБИСТОСТІ»     Завантажити

ПЕДРАДА "Підвищення якості освіти у сільській школі та її результативності шляхом впровадження сучасних освітніх технологій в умовах компетентнісного навчання"  Завантажити

«Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.»

Мета: узагальнити досвід роботи педагогів навчального закладу з мотивації діяльності учнів на уроці й створення умов для її , проаналізувати рівень мотивації учнів школи та намітити способи її підвищення,  визначити перспективи роботи педагогічного колективу з підвищення ефективності навчального процесу.

Форма проведення:  дослідження (з фактичними пропозиціями підвищення ефективності навчального процесу)

Дата проведення  24.03.15

Творча група « Дослідники» ( Войцевич А.В., Шабельнікова І.В.)

Ціль : довести необхідність розгляду питання мотивації та саморозвитку на педагогічній раді.

Завдання:

 1. визначити проблеми учителів при формуванні  мотивації навчальної діяльності учнів
 2. порівняти рівень навчальних досягнень учнів за останні 5 років;
 3. визначити рівень мотивації учнів до  навчальної діяльності.

Творча група « Теоретики» ( Найчук Н.В., Шляхтич О.П.)

Ціль : викласти теоретичний підхід до вирішення проблеми вмотивованості та саморозвитку учнів.

Завдання:

1) розглянути способи використання прийомів і методів підвищення мотивації та саморозвитку учнів а)молодших школярів, б) дівчат і хлопців;

2) сформулювати правила для вчителя щодо формування мотивації навчальної діяльності учнів;

3) запропонувати методи і прийоми мотивації навчальної діяльності та саморозвитку учнів.

Творча група « Практики» ( Лейченко К.І., Сіваченко А.М.)

Ціль : розглянути способи використання методів і прийомів мотивації навчальної діяльності учнів на різних етапах уроку.

Завдання:

 1. на прикладі зі шкільної практики показати роль мотивації навчальної діяльності учнів: а) при вивченні нового матеріалу; б) при закріпленні знань; в) при перевірці домашнього завдання;
 2. запропонувати найоптимальніші для учнів нашої школи методи і прийоми мотивації навчальної діяльності учнів на різних етапах уроку та саморозвитку.

Творча група « Песимісти» ( Веріга Л.А., Заставнюк Н.В. )

  Ціль : виявити неоднозначність впливу мотиваційної діяльності учителя на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

  Завдання:

 1. обговорити приклади зі шкільної практики:
 • вчитель застосовує прийоми і методи мотивації навчальної діяльності учнів, проте учні невмотивовані та не зацікавлені у продуктивній навчальній діяльності, своїй результативності.

-характеристики невмотивованих особистостей(психологічні проблеми); чинники, які не залежать від діяльності вчителя;

 1. запропонувати заходи (дії) щодо можливостей усунення вещезазначеного негатива.

Творча група « Оптимісти»( Родіков О.В., Тарасевич О.Є, Бойко Н.В.)

Ціль : довести необхідність впливу мотиваційної діяльності учителя з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їх загального розвитку.

Завдання:

 1. обговорити приклади зі шкільної практики:
 • позитивний вплив мотиваційної діяльності учителя на невмотивованих учнів;
 • позитивний вплив мотиваційної діяльності учителя на «середнього» учня;
 • позитивний вплив мотиваційної діяльності учителя на здібного, обдарованого учня;
 1. запропонувати методи та прийоми мотивації із урахуванням

-специфіки класу;

  - індивідуальних можливості учнів;

 - технічного уроці;

 1. запропонувати шляхи подолання професійних ускладнень учителів при роботі з учнями, які мають різну мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності.

Виступи учителів, що атестуються «Узагальнення та підсумки роботи над індивідуальною методичною проблемою»( Н.І. Юзькова, Т.В. Добровольська, О.В. Балинська)

Презентація «Про мрії педагога у фотографіях»( Касьяненко І.В.)

Рефлексія. Вправа «Смайлик»